Home Uncategorized • Spaarrekening openen? Waar kan ik het beste terecht?

Spaarrekening openen? Waar kan ik het beste terecht?

De spaarrente ligt momenteel in Nederland zeer laag. We kunnen, bij schrijven van dit artikel op 10-11-2016, concluderen dat ons spaargeld nauwelijks rente oplevert. In september maakte de ING bekend dat het de spaarrente zou verlagen van 0,4% naar 0,3%. Dat zou betekenen dat we op jaarbasis slechts 3 euro zouden krijgen voor 1000 euro op onze spaarrekening. Als we kijken naar de rendementsheffing die daarbovenop betaald moet worden (1,2%!) zou het betekenen dat we geld kwijt raken, terwijl we toch geld ‘sparen’.

We zien dat vooral de grote banken als de Rabobank en ING een extreem lage rente over hebben voor het spaargeld. We zien dat de hoogste spaarrente voor een ‘gewone’ spaarrekening bij de Nationale Nederlanden te vinden is. Deze geeft men om 0,8% rente voor een spaarrekening, staat op de website Bankinfo.nl.

De Triodos Bank geeft slechts 0,2% rente. Dit is ook gelijk de aanbieder die de laagste rente biedt aan haar klanten.

We zien dat de Belgen zich al aan het ‘beschermen’ zijn. Vanuit de overheid dienen financiële instellingen een minimale rente uit te keren van 0,11%. In Nederland geldt deze regel echter (nog) niet. De ABN-Amro meldde onlangs dat we een negatieve spaarrente niet uit zouden sluiten.

Jij als consument wilt natuurlijk geen geld betalen voor je spaarrekening. We zien daarom een trend verschijnen van mensen die op zoek gaan naar alternatieven met hun spaargeld. Als spaarder kun je kiezen voor verschillende soorten spaarrekeningen. Daarbij kun je bijvoorbeeld vast leggen of je een vaste looptijd wilt (met een hogere rente) en of je een vaste of variabele rente wilt. Op een spaardeposito staat je geld een langere tijd vast. Dit geldt niet alleen voor het geld dat vast staat, maar ook de rente wordt van tevoren bepaald. Het voordeel hiervan is dat je exact weet waar je aan toe bent. De kans bestaat namelijk dat de rente verder zal zakken en met een spaardeposito heb je een bepaalde ‘zekerheid’. De kans bestaat natuurlijk ook dat de rentes zullen stijgen. In dat geval stijgt jouw rente niet mee.

Risico’s van een spaardeposito

Aangezien je eigenlijk geld ‘verstrekt’ aan een bank bestaat de mogelijkheid daartoe dat jij je geld kwijt raakt zodra de desbetreffende instelling failliet gaat. Een aantal jaar geleden kwam bijvoorbeeld naar buiten dat de DSB Bank failliet was. Veel mensen die daar hun spaargeld op hadden staan waren een groot gedeelte kwijt geraakt.

In Nederland worden de risico’s van sparen echter zoveel mogelijk vermeden. We kennen hier het zogenaamde depositogarantiestelsel. Dit is een garantstelling van de Nederlandse Bank (DNB) die is opgesteld i.s.m. banken die een vergunning hebben bij het DNB.

We zien dat mensen ook in het buitenland op zoek gaan naar een hogere spaarrente. BigBank is bijvoorbeeld een goed voorbeeld die zeer actief is op de Nederlandse markt. Het geld dat je spaart bij BigBank staat op een rekening van een Baltische staat. BigBank is bijvoorbeeld ook aangesloten bij het DNB, dus zijn de risico’s ongeveer even groot als bij een andere financiële instelling in Nederland. De rente daarentegen ligt echter wél hoger.

Er zijn ook andere risico’s verbonden aan een spaarrekening in het buitenland. Zo bestaat de kans dat je de euro moet omwisselen in een vreemde valuta. Deze valuta kan schommelen. De kans bestaat dat dit negatief voor jou zal uitvallen. Er is echter ook een kans aanwezig dat het je nóg meer geld oplevert, omdat de koers positief is gewijzigd.

Author:rentetarievensparen